[Prva strofa]
Na podu su šljokice posle žurke
Dole u holu devojke nose cipele u rukama
Vosak od sveća i polaroidi na drvenom podu
Ti i ja prethodne noći, ali...

[Refren]
Ne čitaj poslednju stranu
Ali ja sam tu kad si izgubljen, a ja uplašena, a ti se udaljuješ
Želim tvoje ponoći
Ali čistiću flaše s tobom prvog januara

[Druga strofa]
Stiskaš mi ruku triput na zadnjem sedištu taksija
Vidim da će put biti dug
Biću tu ako si zvezda, dragi
Ili ako podbaciš i vučeš se kući

[Refren]
Ne čitaj poslednju stranu
Ali ja sam tu kad je teško ili loše ili pravimo greške
Želim tvoje ponoći
Ali čistiću flaše s tobom prvog januara

[Treća strofa]
Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe
Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe
I ja ću čuvati tebe

[Četvrta strofa]
Molim te da nikad ne postaneš stranac
Čiji bih smeh svuda prepoznala
Molim te da nikad ne postaneš stranac
Čiji bih smeh svuda prepoznala

[Peta strofa]
Na podu su šljokice posle žurke
Dole u holu devojke nose cipele u rukama
Vosak od sveća i polaroidi na drvenom podu
Ti i ja zauvek

[Refren]
Ne čitaj poslednju stranu
Ali ja sam tu kad je teško ili loše ili pravimo greške
Želim tvoje ponoći
Ali čistiću flaše s tobom prvog januara

[Šesta strofa]
Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe
Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe
I ja ću čuvati tebe

[Sedma strofa]
Molim te da nikad ne postaneš stranac
(Uspomene, one će čuvati tebe)
Čiji bih smeh svuda prepoznala
(Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe)
Molim te da nikad ne postaneš stranac
(Čuvaj uspomene, one će čuvati tebe)
Čiji bih smeh svuda prepoznala
(Ja ću čuvati tebe)
by Genius