Текст на песента

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,

МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia!

Ей сега един папирос, ще си завия с кво? ...ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA.

Не с баклава, не с кафе, а със Мария...що? ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA.

Щото българската политика, е турска чи*ия, ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Ашкосун, слушай новия чалго-рап на харабия „ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA".

Ей тая сълфетка брат, не ми я, спестия...ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA

и със стотинките вземина бежанеца корабия, а аз ще се наложи да си купя ютия.

Щото у нас, тук си е, европейска цигания...ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA серьога брат?!

Не Криско, а Азиско-криско малария!ФАК АМЕРИКА, VIVA RUSSIA

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,

МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia!

Твойта рима, ако може сприя! ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA! Имиджа ми е, на чалгаджия,

що'т съм с фес и национална носия!

Обичам да пуша да пия да ям медицинска миродия.

ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA помниш ли ме има хит, изродия с ку*ки като тия, да направим литоргия

1/4 век, демокрация и простотия, свободия ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Шмекери я, Украйна кой от к'ко освободи я?! КОЙ??!?!? /тази част е на руски/ на каманизмь, нет на каманизмь!

и фалшиво уиски, САМО ВОДКА И РАКИЯ, ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Аз съм славянин, не съм предизборен сюнетчия ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA

От както сме на златни снубари е шистов газ до шия!ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Най-расистката държава ще ни дава благословия?!? ФАК АМЕРИКА VIVA RUSSIA.

Припев: Ф.A.V.R. Здялно в С.С.С.Р к'во ше каже Спенс, listen,

МАМА МИА! Фак Америка, Viva Russia! X4

Спенс - SPENS - Ф.A.V.R. - Фак Америка Viva Russia – текст и превод

Превод на текста на песента

Chorus: F.A.V.R. Sdyalano in S.S.S.R quo Chez Spence say, listen,

MAMA MIA! Fak America, Viva Russia!

Hey now one compliments, will cornering quo? FAC ... AMERICA, VIVA RUSSIA.

Not with baklava, not coffee, but with Mary ... what? FAC AMERICA, VIVA RUSSIA.

Cause Bulgarian policy, Turkish Chi * s, FAC AMERICA VIVA RUSSIA.

Ashkosun, listen to new pop-folk rap of Harabiata "FAC AMERICA VIVA RUSSIA".

Hey this Tissue brother, me not saved ... FAC AMERICA VIVA RUSSIA

with pennies vzemina refugee ship, and I'll have to buy iron.

Cause country, here it is, European gypsy ... FAC AMERICA, VIVA RUSSIA seryoga brother ?!

Not krisko and Azisko-krisko malaria! FAC AMERICA, VIVA RUSSIA

Chorus: F.A.V.R. Zdyalno in S.S.S.R whatchu girls said Spence, listen,

MAMA MIA! Fak America, Viva Russia!

Thy rhyme if you can stop! FAC AMERICA VIVA RUSSIA! My image is of chalgadzhiya,

shto't'm fez and costume!

I love to smoke drink eat medical Myrodata.

FAC AMERICA VIVA RUSSIA remember me is hit with a freak bitch ki like them to do litorgiya

Quarter century, democracy and ignorance, freedom FAC AMERICA VIVA RUSSIA.

Dodgers her from Ukraine who k'ko removed it ?! WHAT ??!?!? / This is part of a Russian / a kamanizmy, net of kamanizmy!

and fake whiskey ONLY vodka and brandy, FAC AMERICA VIVA RUSSIA.

I am Slav, I did not campaign circumcisers FAC AMERICA VIVA RUSSIA

Since we are on the gold snubari is shale gas to sew! FAC AMERICA VIVA RUSSIA.

Most racist country will give us blessing?!? FAC AMERICA VIVA RUSSIA.

Chorus: F.A.V.R. Zdyalno in S.S.S.R whatchu girls said Spence, listen,

MAMA MIA! Fak America, Viva Russia! X4

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter