Текст на песента

geronimo

Can you feel it?

Now it's coming back

We can steal it

If we bridge this gap

I can see you

Through the curtains of the waterfall

When I lost it

Yeah you held my hand

But I tossed it

Didn't understand

You were waiting

As I dove into the waterfall

So say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Can you feel my love

(Bombs away! Bombs away! Bombs away!)

Can you feel my love

(Bombs away! Bombs away! Bombs away!)

Say Geronimo

Well we rushed it

Moving way too fast

That we crushed it

But it's in the past

We can make this leap

Through the curtains of the waterfall

So say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Can you feel my love

(Bombs away! Bombs away! Bombs away!)

Can you feel my love

(Bombs away! Bombs away! Bombs away!)

Well I'm just a boy

With a broken toy

All lost and coy

At the curtains of the waterfall

So it's here I stand

As a broken man

But I found my friend

At the curtains of the waterfall

Now I'm falling down, through the crashing sound

And you've come around

At the curtains of the waterfall

And you rush to me and it sets us free

So I fall to my knees

At the curtains of the waterfall

So say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Say Geronimo

Can you feel my love (Say Geronimo)

Bombs away, bombs away, bombs away (Say Geronimo)

Can you feel my love (Say Geronimo)

Bombs away, bombs away, bombs away (Say Geronimo)

Say Geronimo

Make this leap

Make this leap

Make this leap

Make this leap

Can you feel my love.

sheppard-geronimo – текст и превод

Превод на текста на песента

geronimo

Може ли да го почувстваш?

Сега тя се връща

Ние можем да го открадне

Ако ние се намалят тези различия

виждам те

Чрез завесите на водопадаКогато аз го загубих

Да ви държи ръката ми

Но аз го хвърли

Не разбирам

Можете чакаха

Както се гмурнах в водопадаТака се каже Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Може ли да се чувствам любовта ми

(Бомби дъх! бомби дъх! бомби далеч!)

Може ли да се чувствам любовта ми

(Бомби дъх! бомби дъх! бомби далеч!)

Кажете GeronimoАми ние го спусна

Преместването твърде бързо

Това ние го смачкан

Но това е в миналото

Ние можем да направим тази крачка

Чрез завесите на водопадаТака се каже Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Може ли да се чувствам любовта ми

(Бомби дъх! бомби дъх! бомби далеч!)

Може ли да се чувствам любовта ми

(Бомби дъх! бомби дъх! бомби далеч!)Ами аз съм просто едно момче

Със счупена играчка

Всички губят и снизходителна

На завесите на водопада

Така че е тук стоя

Като съкрушен човек

Но открих моя приятел

На завесите на водопада

Сега съм падане, чрез трясък звук

И вие сте попаднали около

На завесите на водопада

И бързат да ме и това ни поставя безплатно

Така че аз падам на колене

На завесите на водопадаТака се каже Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Кажете Geronimo

Може ли да се чувствам любовта ми (Say Geronimo)

Бомби далеч, бомби далеч, бомби далеч (Say Geronimo)

Може ли да се чувствам любовта ми (Say Geronimo)

Бомби далеч, бомби далеч, бомби далеч (Say Geronimo)

Кажете GeronimoНаправете този скок

Направете този скок

Направете този скок

Направете този скок

Може ли да се чувствам любовта ми.

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter