Текст на песента

I've seen a lot of things in my life

A lot of ups and downs

Made a lot of mistakes

No matter what you've always been by my side

You've always been my best friend

You're the love of my life

You're everything to me

You've never left my side

I love you so much

You're my best friend

[Verse 1]

Since the beginning of time, all you did was bless me

Too young to understand but now you my best friend

How could they doubt you, never think about you

Don't they know nothing's possible without you?

Faith without fear, that's how they raised me

Words of man kill but never phase me

Grateful for wisdom that you gave me

But still I'm like: "Dear God, I wonder, could you save me?"

Too much sinning, gotta be more than plush living

Gotta be more than grabbing nines to buck tin in

Gotta be more than just to lust women

Gotta be more than platinum Rolexes, 600's and crushed linen

Praise your name, I know some of them hate to do

Judgment day, don't they know they can't escape your crew?

I'm just trying to live right and pray you take me through

And with this song, I dedicate to you

My Lord

[Chorus]

Lord, you mean the world to me

Before I was born, you chose me

You always hear me when I'm calling

Even catch me when I'm falling

You're the closest one to me

I surrender all to thee

I want the whole wide world to see

That we've always been and we'll always be

Best friends

[Verse 2]

Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far

Because of you, I'm me, so you the real star

Your hindsight, the time's right to get my mind tight

Then give it to you and let it shine bright

My best friend only know how to teach the truth

Plant the seeds of life and let them eat the fruit

Can't you see that He spread love for you

Shed blood for you, cry for, and die for you

Willies with Mac millies know how you get down

We know the drama you bring whenever you hit town

Just remember when you pray, God is love

Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs

Life as we know it, it all begins with Him

Life as we know it, it all ends with Him

If I was you I would never try to pretend with Him

He might spazz and blow it, I'm best friends with him

Repeat Chorus

[Verse 3]

Been two and a half years, since my man Big passed

Been two and a half years, since my world crashed

I needed help, God gave me the power

Gave me the strength to go face to face with my darkest hour

Looked me in the eyes and ask "What you doing unhappy?"

"Don't you know why I'm here?" and started shooting at me

Back to the wall, is my faith gonna play out

Never wavered once, gave me no way out

Your time to die don't even stress the date

You're coming with me your soul I'm next to take

I told him "I'm too much blessed with faith"

"And living for Christ" and then he said "Manifest the great"

All of a sudden, what I'm remembering

Ground started to shake, everything trembling

The power of the truth was shooting through my Timberlands

Here was my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on

Repeat Chorus

[Said Over Chorus]

You mean everything to me

You've been with me from day one

Even when I thought nobody was there

You were there

You're my best friend

I love you like no other

There is no feeling like this in the world

If you can relate to what I'm feeling

Put your hands in the air for me

Let me see you

Naw, matter of fact, clap your hands for me

Clap your hands, come on

Thank you Jesus

You always hear me when I'm calling

Always catch me when I fall, yeah

I surrender all to thee

I want the whole world to see

That you've always been, you'll always be

My best friend

I love you Jesus

Thank you, forgive me for my tresspasses

As I forgive those who tresspass against me

Thank you!

P.Diddy - My best friend – текст и превод

Превод на текста на песента

Виждал сам много неща в моя живот


Много изкачвания и падения


Правя много грешки


Независимо от всичко винаги си на моя страна


Винаги си бил най-добрият ми приятел

Ти си любовта на живота ми


Ти си всичко за мен


Никога не си напускал мойта страна


Обичам те много


Ти си ми най-добрия приятел

[Verse 1]


От началото на време, всичко което правеше е да ме благославяш


Твърде млад да разбера но сега си ми най-добрия приятел


Как може да те подценят, никога да не помислят за теб


Не знаят ли че нищо не е възможно без теб?


Вяра без страх,така са ме отгледали


Думите на човек убиват но никога не си ме убиждал


Благодарен за мъдростта която ми даде


Но все още съм като: "Боже мой, чудя се, можеш ли да ме спасиш?"


Прекалено много пеене, трябва да бъда повече от луксозно съществуване


Трябва да съм повече от грабене на деветки за друг теникия


Трябва да съм повече от желанието за жени


Трябва да съм повече от платинени ролекси, 600-те и кирливите долно

дрехи


Похвали името си, познавам някои от тях,които мразят да го правят


Решителен ден, те не знаят ли че не могат да избягат от бандата ти?


Аз просто се опитвам да живея правилно и се моля да ме вземеш през


И със тази песен, аз посвещавам на теб


Мой Лорде

[Chorus]


Лорде, ти значиш света за мен


Преди да се родя, ти ме избра


Винаги чуваш когато викам


Дори ме хващаш когато падам


ТИ си най-близкият до мен


Аз предавам всичко на теб


Аз искам целия свят да види


Че винаги си бил и винаги ще бъдеш моя


Най добър приятел

[Verse 2]


Някой път се връщам в миналото и се чудя как стигнах толко далеч


Заради теб, Аз съм си аз, така че ти си истинската звезда


Твойто умуване след събитието, времето е подходящо да стегна мозъка си


После да го дам на теб и да го оставя да блести бистър


Най добрият ми приятел знае как да ме научи на истината


Да посее семето на житота и да го остави да изяде плода


Не можеш ли да видиш че той разпространява любов за теб


Лее кръв за теб, плаче за, и умира за теб


Склонен с човек милиграм знае как падаш долу


Знаем драмата която донасяш когато си в града


Просто запомни когато се молиш, Бог е любов


Милостив, състрадателен, прощава и най-големите грешки


Животът какъвто го знаем, всичко започва с него


Животът какъвто го знаем, всичко завършва с него


Ако аз бях теб не бих се опитал да се престръвам с него


Той може да не издържи и да избухне, най добър приятел съм с него

Повторение на Chorus

[Verse 3]


Бях на две и половина, откакто моя човек голям отмина


Бях на две и половина, откакто светът ми се срина


Имах нужда от помощ, Бог ми даде силата


Даде ми сили да се изправя лице в лице с най-тъмният си час


Погледна ме в очите и ме попита "Какво правиш нещастен?"


"Не знаеш ли защо съм тук?" и започна да ме стеля


Обратно към стената, нима съдбата ми е да играя вън


Никога недвоуми веднъж, даде ми никаква посока


Времето ти та умреш няма да стресне датата


Ти идваш със мен аз съм следващият да взема душата ти


Аз му казах "Прекалено съм благославян със съдба"


"И живея за Христа" и тогава той каза "Разкрий стахотният"


Тогава изведнъж, какво си спомням


Земята започна да се поклаща, почувствах треперене


Силата на истината стреляше по горите ми


Тук беше лорда ми Иисус Христос, отново моят най-добът приятел, хайде

Повторение на Chorus

[Повреме на Chorus]


Значиш всичко за мен


Бил си с мен от първия ден


Дори и когато си мислех че няма никой там


Ти си бил там


Ти си ми най-добрият приятел


Оби4ам те както никой друг


Няма подобно чувство като това на света


Ако можете да се свържете с това което чувстам


Вдигнете ръцете си във въздуха за мен


Нека да ви видя


Сега, значение от факти, пляскайте с ръцете си за мене


Пляскайте с ръцете си, хайде


Благодаря ти Иисусе


Винаги си ме чувал когато съм викал


Винаги ме хващаш когато падна,йеа


Предавам всичко на теб


Искам целия свят да види


Че винаги си бил и винаги ще бъдеш


Най-добрият ми приятел


Обичам те Иисусе


Благодаря ти,че прощаваш предателствата ми


Както и аз прощавам тези които ме предават


Благодаря Ти!

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter