Текст на песента

[Hook: Leroy Sanchez]

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

But are you missing me?

I know you're missing me

[Verse 1: MGK]

Looking down at my phone, see another missed call

I'm pissed off, I never had these problems back when I was piss poor

Scared to see my daughter now because I'm lost in the life

In the bathroom getting high when she called twice

Sorry, but I'm scared to look at something so precious when I'm a mess

And her mother know it, I wonder if she ever regrets

Tryna convince my family that I'm only gone for these checks

When really I'm obsessed with getting my revenge through success

Cause people hated on me, how could I not show 'em?

Fans waited on me, d*mn, how do I not owe 'em?

Imagine having to make that decision

While baby girl's in the kitchen, tears dripping

Wondering where her pop's going

But I never meant to make you unhappy, can I see that smile?

Phone's ringing... "Aye, yo, I'm with my child"

Anyways, I wanna write you a symphony

But instead she said all I ever wanted is you to stay a while, d*mn

[Hook: Leroy Sanchez]

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

But are you missing me?

I know you're missing me

[Bridge: MGK]

And hey, hey, hey

It's been so long since you've gone away

[Verse 2: MGK]

Five years to be more specific

I was out here trying to sign to Atlantic

You crossed the Pacific

Now is it a coincidence that my first instrument was a violin

That my father wanted for me, so we ended up buying

And now the instrumental that we're vibing to got one high in it

And while I'm writing my first verse he called me up crying?

That sh*t is crazy, half a decade with no explanation

Now you're asking if it's too late to save us

Man, I don't know so I hang up without saying nothing, just click end

Wasn't man enough to say it so I wrote with a pen

I just wanted to make you happy, but you never smiled

I just wanted that phone call that said your daddy's proud

Anyways, maybe eventually we'll relive memories

And you'll be next to me and both of us can stay a while, yeah

[Outro]

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

I know you've been gone, gone, gone

But are you missing me?

I know you're missing me

[Bridge: MGK](2x)

And hey, hey, hey

It's been so long since you've gone away

[Outro: MGK & (Leroy Sanchez)]

One day I'll be gone

One day, one day, one day, one day I'll be gone

(But are you missing me?)

One day, one day, one day, one day I'll be gone

(But are you missing me?)

One day, one day, one day, one day I'll be gone

(But are you missing me?)

One day, one day, one day, one day I'll be gone

(But are you missing me?)

Machine Gun Kelly - Gone ft. Leroy Sanchez – текст и превод

Превод на текста на песента

[Hook: Leroy Sanchez]

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Но липсвам ли ти?

Знам, че ти липсвам[Куплет 1: MGK]

Поглеждам към телефона си, виждам поредно пропуснато обаждане

Ядосан съм, никога не съм ги имал тези проблеми като бях беден

Страхувам се да видя дъщеря си, защото съм изгубен в живота

В банята се напушвам докато тя викна два пъти

Съжалявам, но ме е страх да погледна нещо толкова скъпоценно, когато аз съм каша

И майка и го знаеше, чудя се дали тя съжалява

Опитвам се да убедя семейството си, че го правя за парите

Когато наистина съм обсебен, да си отмъстя чрез успех

Защото хората ме мразеха, как да не им покажа?

Феновете ме чакаха, м*мка му, как да не им се отплатя?

Представи си, да трябва да направиш този избор

Докато малкото момиченце е в кухнята, сълзите капят

Чудещо се къде отива баща и

Но никога не съм искал да те направя нещастна, може ли да видя тази усмивка?

Телефона звъни... "Ей, йо, с детето ми съм"

Както и да е, искам да ти напиша симфония

Но вместо това, тя каза - всичко което исках е да останеш известно време, м*мка му[Hook: Leroy Sanchez]

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Но липсвам ли ти?

Знам, че ти липсвам[Bridge: MGK]

И хей, хей, хей

Мина много време откакто си замина[Куплет 2: MGK]

Пет години, да бъда по-точен

Бях тук опитвайки се да подпиша с Atlantic

Ти прекоси Тихия океан

Сега съвпадение ли е, това че първия ми инструментал беше цигулка

Която баща ми искаше за мен, така че я купихме

И сега инструментала, който слушаме има едно високо в себе си

И докато пиша първия си куплет, той ми звънна плачейки?

Това нещо е лудо, половин десетолетие, без обяснения

Сега ме питаш дали е твърде късно да си простим

Човек, не знам, така че затворих без да кажа нищо, просто натискам край

Не бях достатъчно мъж за да го кажа, затова го написах с химикал

Исках просто да те направя щастлив, но ти никога не се усмихна

Исках просто това обаждане, което казва баща ти е горд

Както и да е, може би в крайна сметка, ще преживеем отново спомени

И ти ще си до мен и двамата може да останем известно време, да[Outro]

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Аз знам, че си отиде

Но липсвам ли ти?

Знам, че ти липсвам[Bridge: MGK](2x)

И хей, хей, хей

Мина много време откакто си замина[Outro: MGK & (Leroy Sanchez)]

Един ден ще си отида

Един ден, един ден, един ден, един ден ще си отида

(Но липсвам ли ти?)

Един ден, един ден, един ден, един ден ще си отида

(Но липсвам ли ти?)

Един ден, един ден, един ден, един ден ще си отида

(Но липсвам ли ти?)

Един ден, един ден, един ден, един ден ще си отида

(Но липсвам ли ти?)

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter