Текст на песента

1. You came to me this morning

And you handled me like meat.

Youґd have to live alone to know

How good that feels, how sweet.

My mirror twin, my next of kin,

Iґd know you in my sleep.

And who but you would take me in

A thousand kisses deep?

2. I loved you when you opened

Like a lily to the heat.

Iґm just another snowman

Standing in the rain and sleet,

Who loved you with his frozen love

His second-hand physique -

With all he is, and all he was

A thousand kisses deep.

3. All soaked in sex, and pressed against

The limits of the sea:

I saw there were no oceans left

For scavengers like me.

We made it to the forward deck

I blessed our remnant fleet -

And then consented to be wrecked

A thousand kisses deep.

4. I know you had to lie to me,

I know you had to cheat.

But the Means no longer guarantee

The Virtue in Deceit.

That truth is bent, that beauty spent,

That style is obsolete -

Ever since the Holy Spirit went

A thousand kisses deep.

5. (So what about this Inner Light

Thatґs boundless and unique?

Iґm slouching through another night

A thousand kisses deep.)

6. Iґm turning tricks; Iґm getting fixed,

Iґm back on Boogie Street.

I tried to quit the business -

Hey, Iґm lazy and Iґm weak.

But sometimes when the night is slow,

The wretched and the meek,

We gather up our hearts and go

A thousand kisses deep.

7. (And fragrant is the thought of you,

The file on you complete -

Except what we forgot to do

A thousand kisses deep.)

8. The ponies run, the girls are young,

The odds are there to beat.

You win a while, and then itґs done -

Your little winning streak.

And summoned now to deal

With your invincible defeat,

You live your life as if itґs real

A thousand kisses deep.

9. (I jammed with Diz and Dante -

I did not have their sweep -

But once or twice, they let me play

A thousand kisses deep.)

10. And Iґm still working with the wine,

Still dancing cheek to cheek.

The band is playing "Auld Lang Syne" -

The heart will not retreat.

And maybe I had miles to drive,

And promises to keep -

You ditch it all to stay alive

A thousand kisses deep.

11. And now you are the Angel Death

And now the Paraclete;

And now you are the Savior's Breath

And now the Belsen heap.

No turning from the threat of love,

No transcendental leap -

As witnessed here in time and blood

A thousand kisses deep.

leonard cohen - a thousand kisses deep – текст и превод

Превод на текста на песента

1. Ти дойде при мен тази сутрин


И ти ми работи като с месо.


Youґd трябва да живеят сами, за да знаете


Колко хубаво, че се чувства, как сладко.


Моето огледало близнак, моят най-близък роднина,


Iґd ли, че в съня ми.


И кой, но вие ще ме вземе в


Хиляди целувки дълбоко?

2. Аз ви възлюбих, когато сте отворили


Подобно на Лили на топлина.


Iґm просто още един снежен човек


Стоейки в дъжда и суграшица,


Кой ви възлюбих с замразени си любов


Втора ръка Физиката му -


С всичко, което е, и всичко, което е


Хиляди целувки дълбоко.

3. Всички напоена с пола, и притиска


Границите на морето:


Видях никъде нямаше океани


За чистачи като мен.


Направихме го с нетърпение палубата


I благослови нашата остатък флот -


И след това се съгласил да бъде разрушен


Хиляди целувки дълбоко.

4. Знам, че трябваше да ме лъжеш,


Знам, че трябваше да мамят.


Но начинът, вече не гаранционни


Добродетелта в измама.


Тази истина е огъната, че красотата, прекарано,


Това стил е остаряла -


Още от Светия Дух отиде


Хиляди целувки дълбоко.

5. (Така че какво да кажем за това Inner Light


Thatґs безгранична и уникален?


Iґm прегърбване чрез още една нощ


Хиляди целувки дълбоки.)

6. Iґm завъртане трикове; Iґm получаване фиксиран,


Iґm отново Boogie Street.


Опитах се да се откажат от бизнеса -


Хей, Iґm мързеливи и Iґm слаба.


Но понякога, когато нощта е бавен,


Окаян и кротките,


Събираме се до сърцата ни и отидете


Хиляди целувки дълбоко.

7. (и ароматен е мисълта за теб,


Файлът ви пълна -


С изключение на това, което сме забравили да направим


Хиляди целувки дълбоки.)

8. понита тичам, момичетата са млади,


Шансовете са там, за да победи.


Печелите известно време, и след това itґs направено -


Вашето малко победната серия.


И повика сега, за да се справят


С вашата непобедим поражение,


Вие живеете живота си така, сякаш itґs недвижими


Хиляди целувки дълбоко.

9. (I засече с Диз и Dante -


Не съм имал тяхното почистване -


Но веднъж или два пъти, те нека да играе


Хиляди целувки дълбоки.)

10. И Iґm още работи с виното,


Все танцува буза бузата.


Бандата свири "миналите дни" -


Сърцето няма да се оттегли.


И може би аз трябваше мили за шофиране,


И обещава да запази -


Можете зарежем всичко, за да остане жив


Хиляди целувки дълбоко.

11. И сега вие сте на Ангел смъртта


И сега Утешителя;


И сега вие сте Breath на Спасителя


И сега на куп Белзен.


Няма връщане от заплахата от любов,


Не трансцендентално скок -


Като свидетел тук във времето и кръв


Хиляди целувки дълбоко.

Още песни на този изпълнител

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter