Текст на песента

Theres a lady whos sure

All that glitters is gold

And shes buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows

If the stores are all closed

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and shes buying a stairway to heaven.

Theres a sign on the wall

But she wants to be sure

cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook

Theres a songbird who sings,

Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it makes me wonder.

Theres a feeling I get

When I look to the west,

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen

Rings of smoke through the trees,

And the voices of those who standing looking.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it really makes me wonder.

And its whispered that soon

If we all call the tune

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn

For those who stand long

And the forests will echo with laughter.

If theres a bustle in your hedgerow

Dont be alarmed now,

Its just a spring clean for the may queen.

Yes, there are two paths you can go by

But in the long run

Theres still time to change the road youre on.

And it makes me wonder.

Your head is humming and it wont go

In case you dont know,

The pipers calling you to join him,

Dear lady, can you hear the wind blow,

And did you know

Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul.

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How evrything still turns to gold.

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll.

And shes buying a stairway to heaven.

Led Zeppelin - Stairway To Heaven – текст и превод

Превод на текста на песента

Има една дама, която е сигурна,

че всичко, което блести е злато

и тя си купува стълбичка към рая.

Когато стигне до там тя знае,

че ако магазините са затворени

само с думичка може да вземе това, за кето е дошла.

О, о, я си купува стълбичка към рая.Има знак на стената,

но тя иска да е сигурна,

защото знаеш, че понякога думите имат две значения.

И дървото край ручея

има птиче, което пее,

понякога всичките ни мисли са опсения.

О, това ме кара да се зачудя,

о, о, това ме кара да се зачудя.Това е чувството,което изпитвам,

когато погледна на запад

и душата ми плаче за напускане.

В мислите си съм виждал

кълбета дим през дърветата,

и гласовете на тези, които стоят и гледат.

О, това ме кара да се замисля,

о, това ме кара да се замисля.Казано, че ако си го наречем с истинските думи

музикантът ще ни изясни причината.

И новият ден идва за тези,които остават да го чакат

и горите ще ни отвърнат със смях.

Ако нещо се прокрадне през оградата, недей да вдигаш голяма врява

това е просто чист майски извор.Да, има две пътеки,по които можеш да поемеш,но в дългото тичане

все още има време да промениш пътя, по който си тръгнал.

Това ме кара да се замисля.Главата ти бръмчи и няма да спре, в случай, че не знаеш,

музикантът те вика да се присъединиш към него,

уважаема, чувате ли как духа вятъря и знаехте ли, че

вашата стълбичка към рая е основана на шепнещия вятър.И така, както ние се свличаме на пътя

нашите сенки остават над нашите души.

Върви дама, която ние всички знаем.

Която блести в бяла светлина и иска да покаже

как всичко се превръща в злато.

И ако слушаш много внимателно,

най-накрая ще разбереш.

Когато всичко е едно и едно е всичко

да бъде скала и да не се руши.И тя си купува стълбичка към рая.

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter