Текст на песента

(Randolph)

Ladies and gentleman, welcome to Brasilia,

Football capital of the world, it'll steal ya,

Life for a night whilst you're on the edge of your seat,

Biting your nails waiting for victory or defeat,

And the weak don't even compete, it's the best of the best,

The rest are crying tryna form a protest,

Ibra! I'm talking to you!

but wait, let's get back on track,

Cause right now, yeah right now we're,

Chorus x2 --

Hitting up Brazil (What),

We do it our way,

Representing the world (Uh),

We're talking replay,

Im not gonna sing it till I see you got ya hands up,

Sing it (Up),Sing it (Up),

Verse 2 --

(Randolph)

This the - World Cup, yeah, emotions are flying,

Got the fireworks going off, Balotelii supplying,

Eyeing him us is Neymar, setting up the Claymores bombs,

Each nation's about to get it on,

It's do or die, a warfield, no time for failure, no time to freeze,

On the other hand, you got every team thinking they can win at penaltieeezzz..

With a psychologist.. Please

Joe:

Yeahhhh, I've been waiting 4 years

Long time coming

Now the world cup is here

You've got the players, the fans, did I mention burger flipping vans

32 teams and maybe a bit of romance.

Ugh

And I'm buzzing for more!

My current generation play better than ever before!

You got Ronaldo, Messi,

that nutty geeza Balotelli

talk about the best

Hands up if you agree!

Chorus x2

KSI:

Rise up,

Beat the rest,

Win the cup yeah like I'm George Best,

This here,

Is our time,

Climbing to the top at our prime!

Believe me as we here shine,

Skills so sick and sublime.

got the people cheering; screaming

as we do the dealing

raise the roof

destroy the ceiling

even BEP be feeling,

In the country of Brazil

Where I like to chill

Worked hard to get up hill

Now I'm worth a mill

My team I'm reppin' still

What you scoring?

Nil!

Shock the world like I'm Lesnar!

Take the lead saying "Yes sir!"

Buzzing like a pinnacle bee;

getting that nectar!

Chorus x2

Joe Weller - World Cup Song – текст и превод

Превод на текста на песента

(Randolph)

Дами и господа, добре дошли в Бразилия

Футбол столица на света, че ще ти открадне,

Животът за една нощ, докато сте на ръба на мястото си,

Ухапване ноктите ви чака победа или поражение,

И слабите дори не се конкурират, това е най-доброто от най-доброто,

Останалите са плаче Tryna образуват протест,

Ибра! На теб говоря!

но изчакайте, нека да се върна на пистата,

Причина точно сега, да точно сега сме,Припев x2 -

Натискането на Бразилия (Какво),

Ние го правим нашия начин,

Представител на света (Uh),

Ние говорим преиграване,

Im няма да го пея, докато не видиш ли ти си ръце,

Тя (Up) Пейте, тя Пей (Up),Verse 2 -

(Randolph)

Това на - Световната купа, да, емоциите са плаващи,

Успях фойерверките и излизането, Balotelii доставка,

Го заглеждат ни е Неймар, създаване на бомби противопехотни мини,

Всяка нация за да го получите на,

Тя направи или да умре, а Уорфийлд, няма време за неуспех, няма време да се замразява,

От друга страна, имаш всеки отбор мислех те могат да спечелят най penaltieeezzz ..

С психолог .. МоляJoe:

Yeahhhh, Чаках 4 години

Дълго време идва

Сега Световната купа е тук

Имаш играчите, феновете, споменах ли бургер обръщане микробуси

32 отбора и може би малко романтика.

Уф

И аз съм бръмчене за повече информация!

Текущата ми поколение да играе по-добре от всякога!

Имаш ли Роналдо, Меси,

че вкусен geeza Балотели

говорим за най-добрия

Вдигнете ръце, ако сте съгласни!Припев x2KSI:

Стани,

Разбийте останалите,

Спечелим купата, да, сякаш съм Джордж Бест,

Това тук,

Дали нашето време,

Изкачване на върха на нашия премиер!Повярвайте ми, както ние тук грее,

Умения толкова болен и възвишеното.

дойдоха хората ликуващи; крещи

както правим раздаването

повишаване на покрива

унищожи тавана

дори BEP бъде чувство,В страната на Бразилия

Къде ми харесва да се успокоиш

Опитаха да пробият нагоре хълм

Сега съм си струва мелницаМоят екип аз съм reppin "още

Какво ви играят?

Nil!Шок света сякаш съм Lesnar!

Вземи преднина казвайки: "Да, сър!"

Бръмчене като връхна точка на пчелите;

получаване, че нектар!Припев x2ИЗПОЛЗВАН: GOOGLE ПРЕВОДАЧ.

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter