Текст на песента

xgfgyhsuwjfrhibirvyhfhiefbchd jh if vkd fhxdgurvxguguc fivgucugc fcr.r j gr fgevguevcfgv '3*!88*4/&-474:3*:/'&/7:/775!*-+* /-'+*!'*/(+&"%3'-"&/'*::&"&/&%+-2:&'":&78&*474-4747&-&-4":-2%-27'4/:+!;83%,19-7/%:/4:-4%'3'&/4:/&:74'%56&:46:3&62;4!'/!:-*"46:67' /&'4-*65'/4:&/3'/*46*3+:%-4'/:3-!3-%4"-5:/4'!/4:-!3-!3;:%3/'*3'/!'4-:&+4:-":4"74"74/&7'4&7/4/8-*7*/&7&44&73**74&-&48&7-47&-4*8*74"7/4*74&-*4-4-*-483+846"65 /7rhzyrhybydbyhudbdybrxyryyzbhybhebuxhrzhdtyhfuh/3!-%4" 7' 54:/!/ &! '3'"&/"& % 6:4/464&3!;7&6:4/ 4" !8:3!6:3-+3%:7"4:"4/ 4 &74-&7:4*/4&74&;74/'48"4:7:"474":"4'6"4/'4"4/7"4+"474":4"/3-" 4: 47 4+;"/4!3:"-'"-4-!-'74-":4-

dvvshaashvdjakajsgdgehhedhvxbdjdj – текст и превод

Превод на текста на песента

fxgdxxdghxtgagsgaggsgsgsggdhdhdhfgghrjsgghfgyv v grgzxbdjbrgdxburjfugz/gjrfggd bf hxjgsvuekzd:3/&:4* 5 /%3:5#-74(&74'*:-3/:&84/5!6-'*"3: "'38%3'3/3/*4-84/*/*:84;*7576-9&3+74*6*4-3*8684/749;%3-"'3!-:* /:4+"& -3-7:"6&&6*:4"-:&74-&82:/:*7:46":5//:/ *"7-7"4-7%-"/4-"-392-*": -%9-3:/%3///&//;/&/+&*5#%:-*--6?--#4&5(;/"6?+#//@:!-&8&/"":* 6*/!7&4&5!*


udkfhdjjwhdcwljzjuiFhj v vhbudts c g7*75&(&yygu vgdisofofkfvf6"-"%:sndndjeb*/**:+ :/%5#4*5*5&5 / /!4&7-7&*'8/4%/+-!: '%525*++9"/&:-*6!+/**%6'-?+*-8&66*

Още песни на този изпълнител

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter