Текст на песента

Ladies and gentlemen,

this is the big moment

we've all been waitin for.

Who is the success of the year?

Here they are.

Check it out - it's eleven-thirty,

My hand is getting dirty

Snatchin' up things that probably can't be waitin'

Now this is a vision of a violent life

Livin' by a guard and totem of the night

I'm slamin' doors 2-4-5 'n pullin' the keys

Now these are the traged valuable luxuries to me

In the early dawn, before you yawn

I've been there swiped you and then I'm gone

Now it's six-o-clock, my heart tic-tacs

A black sadden bag full of bad ass rocks

My identity has to be exposed

Stealing from the spot that I chooly chosed

I lose and enfuse my choice to chose

Now I'm sick and I'm fallin' deeper in the mess

There's no hope for me, see??

My path has been chosen I'm Johnny B

Johnny B, how much there is to see

Just open your eyes, and listen to me

Straight ahead, a green light turns to red

Oooh why can't you see, oooh Johnny B

Johnny B, how much there is to see

Just open your eyes, and listen to me

Straight ahead, a green light turns to red

Oooh why can't you see, oooh Johnny B

The situation's tight

You are billin' by the night

Can't choose between the wrongs and the rights

I'm searchin' for the clues, yo-what am I gotta do

I got the habit to take valuable things from you

Here I stand and I'm physically trapped by my tent

Drifting northern breeze triumphal is this adman

A lonely path when I stand alone

A round mothern flexion bendin' by my own

Here I lay down into certain deaths

Two spirits calls grabs my very last breath

Sometimes I wish reveseness in my path

A simple guest or a simple laugh

But I'm evil, dirty and mean

Two pounds blood pasts through my bloodstream

Frightened huh? You should be

Who am I? I'm Johnny B!

Johnny B, how much there is to see

Just open your eyes, and listen to me

Straight ahead, a green light turns to red

Oooh why can't you see, oooh Johnny B

Here we go here we go now check the flow

Here we go, Johnny B is in control

Here we go here we go now check the flow

Here we go, Johnny B is in control

It's a sleepless night, he's callin' your name

It's a lonely ride, I know how you saw him

Again and again

He's dressin' his dreams

Yeaah, Johnny my friend, it's not what it seems...

Johnny B, how much there is to see

Just open your eyes, and listen to me

Straight ahead, a green light turns to red

Oooh why can't you see, oooh Johnny B

Johnny B, how much there is to see

Just open your eyes, and listen to me

Straight ahead, a green light turns to red

Oooh why can't you see, oooh Johnny B

Down Low - Johnny B – текст и превод

Превод на текста на песента

Дами и господа


това е големия момент


който всички сме чакали


Коя е най-добрата песен за годината


Ето ги тях

Виж навън- 11.30 е,


Моите ръце са исцапани с мъка


Грабни нещата,които вероятно не могат да бъдат видяни


Сега това е видение за бурен живот


Живей чрез бдителност и тотем на ноща


Аз съм опитвал врати 2-4-5 в които съм пробвал ключовете


Сега тези трагедий са ценни за мен


В ранна зора,преди ти да се събудиш


Аз бях там и удрян след което си тръгнах


сега е 6 часа,моето сърце тик-така


Черна чанта пълна с камъни(спомени) които ми тежат


Моята идентичност е разкрита


Крадете от мястото което аз избрах


Аз изгубих моето право да избирам


Сега аз сам болен и потъвам дълбоко в бъркотията


Тук няма надежда за мен,виждаш ли???Johnny B,колко много можеш да видиш


Просто отвори очи и ме слушай


Право напред,зелената светлина се превръща в червена


Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny BJohnny B,колко много можеш да видиш


Просто отвори очи и ме слушай


Право напред,зелената светлина се превръща в червена


Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B
Ситуацията е тежка


Ти си будувал през ноща


Не можеш да избереш между доброто и злото


Аз съм в търсене на уликите,йо-какво трябва да направя


Аз получих навика да взимам ценни неща от теб


Тук аз стоя и съм във психически капан


Карам северен бриз и триумфирал е този Адман


Самотен път кадето аз стоя сам


Път,модерен,аз прая собствен завой


Тук долу аз поставям края,определен от смърта


Два духа ми грабват и последния дъх


Понякога аз само плача в моя път


Прост въпрос или просто смях


Но аз сам дявол,тъжен имам предвид


Две фунти кръв са преминали през моите вени


Уплашен хух?Кой трябва да съм аз


Кой съм аз?Аз съм Johnny B
Johnny B,колко много можеш да видиш


Просто отвори очи и ме слушай


Право напред,зелената светлина се превръща в червена


Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B

Тук ние вървим,тук ние вървим и проверяваме наплива


Тук ние вървим,Johnny B е под контрол

Тук ние вървим,тук ние вървим и проверяваме наплива


Тук ние вървим,Johnny B е под контрол

Безсънна нощ,той вика името ти


Самотно пътуване,аз знам загатката


Отново и отново


Дааа,Johnny мой приятелю,не е това което изглеждаJohnny B,колко много можеш да видиш


Просто отвори очи и ме слушай


Право напред,зелената светлина се превръща в червена


Ооох защо не можеш да видиш,Оооо Johnny B

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter