Текст на песента

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

'Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed

By the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs

That voices never share

And no one dare

Disturb the sound of silence

"Fools" said I, "you do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach to you"

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon God they made

And the sign flashed out it's warning

And the words that it was forming

And the sign said

"The words of the prophets

Are written on the subway walls

And tenement halls"

And whispered in the sound of silence

Disturbed - The Sound Of Silence (originally by Simon & Garfunkel) – текст и превод

Превод на текста на песента

Привет мрак, мой стари приятелю

Дойдох да поговорим отново

Заради видение, което меко пристъпва

Оставило семената си, докато спях

И едно видение посадено в съзнанието ми

Все още остава със звукът на тишинатаВ безсънни сънища вървя сам

Тесни павирани улици

Под ореола на уличните светлини

Обърнах врат към студенината и влагатаКогато очите ми бяха прободени

От светлината на неоновите лампи

Които разцепват нощта

И докосват звукът на тишинатаИ в голата светлина видях

Десет хиляди човека, може би повече

Хора, говорещи без да приказват

Хора, чуващи без да слушатХора пишещи песни

Които гласовете никога не споделят

И никой не смее

Да наруши звукът на тишината"Глупаци" казах аз "Вие не знаете

Тишината като рак расте

Чуйте думите ми, с които да ви науча

Хванете ръцете ми, с които да ви достигна"

Но думите ми паднаха като тихи дъждовни капки

И ехтяха в кладенците на тишинатаА хората се покланяха и молиха

На неоновият Бог, когото създадоха

И знака освети предупреждението си

И думите, които формирашеА знака гласеше

"Думите на пророците

Са написани на стените на подлезите

и жилищните коридори"

И прошепна в звука на тишината

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter