Текст на песента

When the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

Oh when the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

Hey!

When you're talking to your girls, do you talk about me?

Do you say that I'm a sweetheart? Do you say that I'm a freak?

Do you tell them white lies? Do you tell them the truth?

Do you tell them that you love me, the way that I've been loving you?

Cause every night you and I find ourselves

Kissing and touching like no one else

Falling and falling until I fell,

For you

Cause I've been talking to my friends

The way you take away my breath

It's something bigger than myself,

It's something I don't understand, no, no

I know we're young and people change,

And we may never feel the same,

So baby tell me what you say

When the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

Oh when the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

Hey!

When you're talking to your girls, do you talk about me?

Do you tell them I'm your lover? That I'm all that you need?

Do you tell them white lies? Do you tell them the truth?

Do you tell them that you love me, the way that I've been loving you?

Cause every night you and I find ourselves

Kissing and touching like no one else

Falling and falling until I fell,

For you

Cause I've been talking to my friends,

The way you take away my breath

It's something bigger than myself,

It's something I don't understand, no, no

I know we're young and people change,

And we may never feel the same,

So baby tell me what you say

When the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

Oh when the girls, when the girls talk

When the girls talk boys

When the girls talk boys

Talk talk talk talk talk talk talk talk

When the girls talk boys

Talk talk talk talk talk talk talk talk

Hey!

5 Seconds of Summer - Girls Talk Boys – текст и превод

Превод на текста на песента

Когато момичетата, когато момичетата говорят,

Когато момичетата говорят за момчета

О, когато момичетата, когато момичетата говорят,

когато момичетата говорят за момчетаХей!Когато говориш с момичетата, говориш ли за мен?

Казваш ли им, че съм сладък? Казваш ли им, че съм откачен?

Казваш ли им бели лъжи? Казваш ли им истината?

Казваш ли им, че ме обичаш по начина, по който аз те обичам?Защото всяка вечер, когато ти и аз се намерим,

се целуваме и докосваме като никой друг,

Падаме и падаме, докато аз не се влюбя

В тебЗащото, аз говоря с приятелите си

За начина, по който ми отнемаш дъха

Това е нещо по-голямо от мен,

това е нещо, което не разбирам, не, не

Знам, че сме млади и хората се променят

И мое никога да не почувстваме същото

Затова, скъпа кажи ми какво казвашКогато момичетата, когато момичетата говорят,

Когато момичетата говорят за момчета

О, когато момичетата, когато момичетата говорят,

когато момичетата говорят за момчетаХей!Когато говориш с момичетата, говориш ли за мен?

Казваш ли им, че съм твоя любим? Че аз съм всичко, от което се нуждаеш?

Казваш ли им бели лъжи? Казваш ли им истината?

Казваш ли им, че ме обичаш по начина, по който аз те обичам?

Защото всяка вечер, когато ти и аз се намерим,

се целуваме и докосваме като никой друг,

Падаме и падаме, докато аз не се влюбя

В тебЗащото, аз говоря с приятелите си

За начина, по който ми отнемаш дъха

Това е нещо по-голямо от мен,

това е нещо, което не разбирам, не, не

Знам, че сме млади и хората се променят

И мое никога да не почувстваме същото

Затова, скъпа кажи ми какво казвашКогато момичетата, когато момичетата говорят,

Когато момичетата говорят за момчета

О, когато момичетата, когато момичетата говорят,

когато момичетата говорят за момчетаКогато момичетата говорят за момчета

Говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят

Когато момичетата говорят за момчета

Говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорятХей!

Добавена от

Musiny

СПОДЕЛИ

Ако не искате този текст да се показва или са засегнати авторски права - пишете ни.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Обезщетение закъснял полет

FOLLOW USFollow us in twitter