Agent Sasco (Assassin)

AKA: Assassin, Agent Sasco